لیست محصولات

۸۷,۵۷۵,۰۰۰ ریال

مخلوط کن AEG مدل TB6-1-6ST

تعداد اقساط: ۱۰
۵۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

مخلوط کن AEG مدل TB3-1-4GG

تعداد اقساط: ۱۰
۴۲,۹۴۰,۰۰۰ ریال

مخلوط کن کنوود مدل BLM45

تعداد اقساط: ۱۰
۱۰۸,۴۸۰,۰۰۰ ریال

مخلوط کن بوش مدل MMB6382M

تعداد اقساط: ۱۰
۱۰۵,۰۹۰,۰۰۰ ریال

مخلوط کن بوش مدل MMB6177S

تعداد اقساط: ۱۰
۷۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال

مخلوط کن مولینکس مدل LM815

تعداد اقساط: ۱۰
۸۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال

آبمیوه گیری بوش مدل MES3500

تعداد اقساط: ۱۰
۷۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال

آبمیوه گیری بوش مدل MES25A0

تعداد اقساط: ۱۰
۱۹,۱۴۰,۰۰۰ ریال

شیکر شارژی بنس مدل BJ-B50R

تعداد اقساط: ۸
۱۵,۱۸۰,۰۰۰ ریال

آب مرکبات گیری میگل مدل GCS 90

تعداد اقساط: ۸