لیست محصولات

۵۶,۶۱۷,۰۰۰ ریال

چرخ گوشت کنوود مدل MG470

تعداد اقساط: ۸
۴۰,۲۰۵,۰۰۰ ریال

چرخ گوشت گوسونیک مدل GMG-745

تعداد اقساط: ۸
۴۵,۶۵۰,۰۰۰ ریال

چرخ گوشت بوش مدل MFW22010

تعداد اقساط: ۸
۷۰,۲۹۰,۰۰۰ ریال

چرخ گوشت بوش مدل MFW45020

تعداد اقساط: ۸
۱۰۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال

چرخ گوشت بوش مدل MFW68660

تعداد اقساط: ۸
۳۳,۰۷۷,۰۰۰ ریال

خردکن کاخلر مدل KH158

تعداد اقساط: ۸
۲۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال

خردکن بلانتون مدل BCD-CH2203

تعداد اقساط: ۸
۷۳,۳۶۰,۰۰۰ ریال

چرخ گوشت برند Italux

تعداد اقساط: ۸
۲,۴۶۴,۰۰۰ ریال

خرد کن برند Italux

تعداد اقساط: ۸
۴۶,۵۳۰,۰۰۰ ریال

چرخ گوشت تکنو مدل Te-504

تعداد اقساط: ۸