لیست محصولات

۸۳,۴۵۷,۰۰۰ ریال

ماشین آشپزخانه بوش MUM48A1

تعداد اقساط: ۸
۵۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال

غذاساز فیلیپس HR7320

تعداد اقساط: ۵
۱۲۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال

غذاساز بوش MC812M865

تعداد اقساط: ۸
۸۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

غذاساز بوش مدل MCM3501

تعداد اقساط: ۸
۹۶,۵۸۰,۰۰۰ ریال

غذاساز بوش مدل MC812S734G

تعداد اقساط: ۸
۶۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

غذاساز بوش مدل MCM3200W

تعداد اقساط: ۸
۲۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال

ساندویچ‌ ساز کنوود مدل SM740

تعداد اقساط: ۸
۳۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

ساندویچ ساز کنوود مدل SMP94

تعداد اقساط: ۸
۳۸,۰۴۹,۰۰۰ ریال

ساندویچ ساز بیم SM 4403G

تعداد اقساط: ۸
۷۸,۶۷۲,۰۰۰ ریال

همزن تکنو مدل TE-708

تعداد اقساط: ۸