پکیج طلایی کبد چرب دوره دوماهه

پکیج طلایی کبد چرب دوره دوماهه  

پذیرنده :

شرکت ایران زمین

قیمت :

۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پیش پرداخت :

۱۰٪

تعداد اقساط :

۷

هزینه ارسال تهران :

۶۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه ارسال شهرستان :

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دمنوش شاهتره سیر سیاه فرآوری شده قهوه گانودرما سوپریم سبوس برنج قهوه ای لایه دومپکیج طلایی بهبود کبدچرب شامل قهوه گانودرما سوپریم، سبوس برنج قهوه ای لایه دوم، سیر سیاه فرآوری شده و دمنوش شاهتره خون بین استار (مصفی خون) می باشد.

پک طلایی کبد چرب برای یک دوره دو ماهه شامل :

1- یک بسته دمنوش شاهتره

2- دو بسته سبوس برنج قهوه ای

3- دو بسته سیر سیاه فرآوری شده

4- سه بسته قهوه گانودرما سوپریم

  شامل 1 موثر در پاکسازی کبد

  2 برطرف شدن اختلالات و بیماری های کبدی (کبدچرب)

  3 موثر در سم زدایی کبد و تصفیه ی بدن

  4 بهبود عملکرد سیستم عروقی و شریان ها

  5 موثر در کاهش کلسترول خون

  6 برطرف شدن غلظت خون