سرویس 29 پارچه کمرباریک درب سفید (لیلیان) سام ست

سطل برنج و جا برنجی متوسط قوطی حبوبات و جاحبوباتی 4 عددی 1/5 کیلویی سطل زباله پدالی آرام بند متوسط مدل F قوطی پاسماوری و جا حبوباتی 3 عددی 1 کیلویی سطل قند و شکر 3 کیلویی جا ماکارونیبا درب نشانگر جانانی ترازو جاقاشق چنگال ست جا ادویه گردان 1 طبقه 7 پارچه

انتخاب: رنگ

ویژگی‌ها

شامل : سطل برنج و جا برنجی متوسط
قوطی حبوبات و جاحبوباتی 4 عددی 1/5 کیلویی
سطل زباله پدالی
آرام بند متوسط مدل F
قوطی پاسماوری و جا حبوباتی 3 عددی 1 کیلویی
سطل قند و شکر 3 کیلویی
جا ماکارونی با درب نشانگر
جانانی و ترازو
جاقاشق چنگال
ست جا ادویه گردان 1 طبقه 7 پارچه

پذیرنده: دریای متحد هرمزان


پیش‌پرداخت: ۰٪


هزینه ارسال: ۰ تومان


تعداد اقساط: ۶


قیمت: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان


تعداد:


محصولات مرتبط

  شامل سطل برنج و جا برنجی متوسط

  قوطی حبوبات و جاحبوباتی 4 عددی 1/5 کیلویی

  سطل زباله پدالی

  آرام بند متوسط مدل F

  قوطی پاسماوری و جا حبوباتی 3 عددی 1 کیلویی

  سطل قند و شکر 3 کیلویی

  جا ماکارونی با درب نشانگر

  جانانی و ترازو

  جاقاشق چنگال

  ست جا ادویه گردان 1 طبقه 7 پارچه
سطل برنج متوسط

 

وزن :2.278 کیلوگرم
ارتفاع :39.9 سانتیمتر
قطر: 28.3 سانتیمتر
ظرفیت: 16 کیلوگرم

سطل برنج کمرباریک سام ست
قوطی حبوبات درب نشانگر 4 عددی

 

وزن :325 گرم
ارتفاع :22.5 سانتیمتر
قطر:12 سانتیمتر
ظرفیت:1.5 کیلوگرم

قوطی حبوبات و جاحبوباتی کمرباریک سام ست
قوطی حبوبات درب نشانگر 3 عددی

 

وزن :295 گرم
ارتفاع :16.5 سانتیمتر
قطر: 11.5 سانتیمتر
ظرفیت: 1 کیلوگرم

قوطی حبوبات و جاحبوباتی کمرباریک سام ست
ست جا ادویه گردان 1 طبقه 7پارچه

 

وزن :670 گرم
ارتفاع :12.7 سانتیمتر
قطر: 6.5 سانتیمتر
ظرفیت: 300 گرم

 

ست جاادویه گردان سام ست
سطل قندوشکر 

 

وزن :465 گرم
ارتفاع :21 سانتیمتر
قطر: 17 سانتیمتر
ظرفیت: 3 کیلوگرم

 

سطل قند و شکر سام ست
جاماکارونی درب نشانگر

 

وزن :410 گرم
ارتفاع :26.5 سانتیمتر
قطر: 12 سانتیمتر
ظرفیت: 2 کیلوگرم

جاماکارونی سام ست
سطل زباله پدالی متوسط

 

وزن :2.045 کیلوگرم
ارتفاع :41.5 سانتیمتر
قطر: 25 سانتیمتر
ظرفیت: 12 کیلوگرم

سطل زباله سام ست
جانانی

 

وزن :1.445 کیلوگرم

ارتفاع :18 سانتیمتر

طول : 40.5 سانتیمتر

عرض : 24 سانتیمتر

ظرفیت: 10 کیلوگرم

جانانی سام ست
جاقاشق چنگال

 

وزن :210 گرم
ارتفاع :12 سانتیمتر
قطر: 14.2 سانتیمتر

 

جاقاشق چنگال سام ست
ترازو

 

وزن :560 گرم
ارتفاع :25 سانتیمتر
قطر: 21 سانتیمتر