شرایط خرید اقساطی

کارکنان سازمان های محترم که با شبکه اعتباری باران طرف قرارداد هستند می توانند به راحتی از فروشگاه اینترنتی اقساطی بارش مارکت خرید نموده و از امتیازات مختلف آن بهره مند شوند. به منظور سهولت خرید اقساطی برای سایر هموطنان عزیز از این فروشگاه اقساطی و همچنین خرید مازاد اقساطی برای کارکنان سازمان های طرف قرارداد امکان دریافت اعتبار خرید اقساطی در این فروشگاه نیز فراهم شده و مشتریان غیرسازمانی می‌توانند از طریق بخش همکارت نسبت به اخذ اعتبار و خرید اقساطی اقدام نمایند.