لیست محصولات

۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال

دریل چکشى محک مدل DM-13/850S

تعداد اقساط: ۸
۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

دریل بتن کن محک HDM-26

تعداد اقساط: ۸
۱۹,۵۸۰,۰۰۰ ریال

مینی فرز محک مدل AG115-600

تعداد اقساط: ۸
۵۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال

فرز آهنگری محک مدل AG - 180/2350

تعداد اقساط: ۸
۵۷,۶۴۰,۰۰۰ ریال

فرز سنگبری محک مدل AG-230/2350

تعداد اقساط: ۸
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال

دمنده برقی محک مدل BC-2.8

تعداد اقساط: ۸
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال

دریل چکشی محک مدل DM-550

تعداد اقساط: ۸
۱۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال

پولیش ماشین محک مدل AP-120V

تعداد اقساط: ۸