پولیش ماشین دور متغیر محک مدل AP-120V
پولیش ماشین دور متغیر محک مدل AP-120V
تعداد اقساط: ۶
۱۵,۸۱۰,۰۰۰ ریال
پولیش دور متغیر محک مدل AP-120VD
پولیش دور متغیر محک مدل AP-120VD
تعداد اقساط: ۶
۱۸,۳۲۰,۰۰۰ ریال
دریل چکشی دور متغیر محک مدل DM-550
دریل چکشی دور متغیر محک مدل DM-550
تعداد اقساط: ۶
۱۶,۳۵۰,۰۰۰ ریال
دستگاه فرز انگشتی محک مدل MDG-170 Kit
دستگاه فرز انگشتی محک مدل MDG-170 Kit
تعداد اقساط: ۶
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
سنباده لرزان سه کاره محک MFS-200
سنباده لرزان سه کاره محک MFS-200
تعداد اقساط: ۶
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
دریل چکشی دور متغیر محک مدل DM-10/500
دریل چکشی دور متغیر محک مدل DM-10/500
تعداد اقساط: ۶
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سمباده لرزان اوربیتالی محک مدل OS-200
سمباده لرزان اوربیتالی محک مدل OS-200
تعداد اقساط: ۶
۱۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال
دریل چکشی گیربکسی دور متغیر محک مدل DM-1050
دریل چکشی گیربکسی دور متغیر محک مدل DM-1050
تعداد اقساط: ۶
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
اره همه کاره محک مدل APS-650
اره همه کاره محک مدل APS-650
تعداد اقساط: ۶
۳۵,۷۶۰,۰۰۰ ریال