کیت اره افقی بر شارژی 12 ولت رونیکس مدل 8103K
کیت اره افقی بر شارژی 12 ولت رونیکس مدل 8103K
تعداد اقساط: ۶
۳۵,۱۷۷,۰۰۰ ریال
کیت پیچ گوشتی شارژی 12 ولت رونیکس مدل 8104K
کیت پیچ گوشتی شارژی 12 ولت رونیکس مدل 8104K
تعداد اقساط: ۶
۳۴,۰۳۷,۰۰۰ ریال
پیچ گوشتی شارژی الکترونیک رونیکس مدل 8590
پیچ گوشتی شارژی الکترونیک رونیکس مدل 8590
تعداد اقساط: ۶
۱۲,۳۷۷,۲۰۰ ریال
آچار فرانسه رونیکس سایز 12 مدل RH-2433
آچار فرانسه رونیکس سایز 12 مدل RH-2433
تعداد اقساط: ۶
۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه بکس 11 پارچه رونیکس مدل RH-2610
جعبه بکس 11 پارچه رونیکس مدل RH-2610
تعداد اقساط: ۶
۲۰,۲۴۳,۲۰۰ ریال
قیچی باغبانی (شارپ) رونیکس مدل RH-3108
قیچی باغبانی (شارپ) رونیکس مدل RH-3108
تعداد اقساط: ۶
۴,۴۰۷,۴۶۰ ریال