لیست محصولات

۴۸,۷۲۰,۰۰۰ ریال

چای ساز روهمی برند Italux

تعداد اقساط: ۸
۹۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال

اسپرسو ساز برند Italux

تعداد اقساط: ۸
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

قهوه جوش برند Italux

تعداد اقساط: ۸
۳۶,۵۶۸,۲۰۰ ریال

چای ساز بیم مدل TM2808

تعداد اقساط: ۸
۶۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال

قهوه ساز کزینارت

تعداد اقساط: ۱۰
۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال

اسپرسو ساز دلونگی مدل EC421

تعداد اقساط: ۱۰
۱۲۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال

اسپرسوساز دلونگی مدل BCO420

تعداد اقساط: ۸